Handboogvereniging

Bestuur

Samenstelling van bestuur Prins Bernhard

VoorzitterMichiel Sebregts06-55332306
SecretarisChristine Luiten
PenningmeesterRoland de Laat073-6569998
WedstrijdcommissarisEddy Krijgh06-41560049
WedstrijdcommissarisAlex Heijmans073-5118686

Bank

Contributie en andere stortingen
Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken
ten name van: Handboogver. Prins Bernhard
rekeningnummer: NL17RABO0154760145