Handboogvereniging

Lidmaatschap en schiettijden

De contributie voor 2024 bedraagt

  • Senioren: €240
  • Junioren: €180

Contributie en andere stortingen
Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken
ten name van: Handboogver. Prins Bernhard
rekeningnummer: NL17RABO0154760145

De contributie is inclusief lidmaatschap van de Nederlandse Handboog Bond. Elk lid wordt automatisch aangemeld bij de bond en krijgt een bondspas waarmee aan competities en wedstrijden meegedaan kan worden, naast andere voordelen.

Trainingen en wedstrijden

Zondag

Training, starterscursus, clubwedstrijden en bondswedstrijden.

9:30 tot 12:30 (Check de schietapp)

Dinsdag

Training.

18:30 tot 21:00

Dinsdag competitie

Training

18:30 tot 19:30

Club en bondswedstrijden

20:00 tot ongeveer 23:00

Andere dagen

Training leden indivueel zelf in te vullen. (check de schietapp)

Ben je jonger dan 18 jaar, dan is het alleen mogelijk om onder begeleiding van oudere schutters op andere tijden te schieten.